Wie zijn wij

Ik ben Remko Duursma, R trainer & consultant. Na een loopbaan in de wetenschap richt ik mij nu op het geven van trainingen en consulting, vooral gericht op R. Ik gebruik R sinds 2001 voor al mijn data werk, kan de syntax dromen, en heb een breed overzicht van de mogelijkheden.

In mijn wetenschappelijke carriere deed ik onderzoek naar het functioneren van bossen, vooral gericht op de effecten van het klimaat – en de verandering daarvan. Over dit brede onderwerp heb ik meer dan 60 wetenschappelijke publicaties geschreven (Google Scholar), waarbij ik meestal de leiding nam in het uitvoeren van de statistische analyse, bouwen van voorspellende modellen, en data visualisatie. Bekijk een selectie van mijn publicaties, en bezoek hier mijn website met meer informatie.

In veel van mijn werk produceerde ik data tools die door andere onderzoekers gebruikt worden. Op die manier kreeg ik al snel ervaring met het schrijven van R packages, vaak om complexe analyses meer toegankelijk te maken.

Bekijk mijn verzameling R code op Github. en Bitbucket

Tijdens de periode 2012 – 2018 organiseerde ik een populaire R cursus aan Western Sydney University, die ook veel belangstelling buiten de universiteit had. Zo waren er deelnemers uit de private sector (bv. Qantas), uit overheidsinstellingen, en veel universiteiten door heel Australië. Lees verder over deze cursus, de waarderingen, en de aanpak.

Ik heb de volgende expertise:

  • Project management in R. Ik heb veel ervaring met het organiseren, structureren, en onderhouden van grote, complexe data projecten in R. Het gaat hierom een transparante, herhaalbare, en robuuste projecten neer te zetten – veel meer dan alleen maar een R script.
  • Statistiek. Ik heb veel ervaring met het analyseren van experimenten, en observationele studies (inc. tijdseries), met het doel om de juiste conclusies te trekken uit de data. Hierbij heb ik vooral veel soorten regressie gebruikt (multiple linear, mixed-effects, non-linear, generalized additive models, etc.).
  • R Packages. Ik heb meer dan 10 R packages ontwikkeld die complexe, vaak specialistische, analyses meer toegankelijk maken.
  • Shiny Apps. Tijdens mijn onderzoek heb ik regelmatig interactieve web apps ontwikkeld, als interface voor analyses, of om snel data te kunnen visualiseren.