Interactieve web apps met R/Shiny

Nog nooit was het zo makkelijk om interactieve web apps te maken. Met de ‘shiny’ R package (van Rstudio) kun je mooie interactieve apps maken om data te visualizeren, databases te raadplegen, analyses uit te voeren, of wat voor R werk dan ook. Hiervoor heb je geen kennis van HTML, CSS of JavaScript nodig.

Nog nooit van Shiny gehoord? Kijk hier naar voorbeelden. Dit soort apps zijn snel te maken met Shiny, R en Rstudio.

In deze workshop maak je kennis met R/Shiny, maak je je eerste apps, en leer je vooral hoe je snel een ‘prototype’ kan bouwen.

Wat kun je wel (en niet) met Shiny apps?
Herhaling en tips R vaardigheden (dplyr, lists, class, functions, ggplot2)
Wat zijn web apps? (HTML, CSS, JS)
Een simpele website maken met Shiny
Layouts (fluidPage, sidebarPage, shinydashboard)
Shiny anatomie: user interface (ui), server
Input elements
Gebruik inputs in plots, tables, en text
Reageren op input – Reactivity
Deploying (local, shinyapps.io, etc.)
Tools in andere R packages (cssloaders, shinywidgets, shinyBS, shinyJS)
Fouten vinden en vermijden (debugging)
Styling met CSS

De onderwerpen komen aan bod met behulp van twee voorbeeld Shiny apps, die tijdens de cursus door de instructeur volledig worden gemaakt. Zo maken we stap voor stap van een simpele website een mooie, interactieve web app.

Technisch jargon wordt altijd vermeden, en we gebruiken steeds net genoeg kennis van Shiny om de voorbeeld apps iets beter te maken. Op die manier raak je niet overweldigd door de vele mogelijkheden.